Mattias Nilsson är en engagerad och ambitiös samarbetspartner. Han ställer gärna upp som bollplank oavsett om det är fråga om tekniska lösningar, design eller strategi. Mattias håller en mycket hög servicenivå och har, under de 8 år jag har samarbetat med honom, alltid levererat på en mycket hög nivå! 8659 Design har mina varmaste rekommendationer. - Birgitta Lagerholm, VD FÄRG Makeup

Symbol

Det är inte alla logotyper som behöver en symbol. Men det hjälper till och skapa igenkänningsfaktor med enkla medel. Ibland kanske det kan vara svårt att skriva ut hela företagsnamnet. Jobbar man då in en symbol i folks medvetna kan man använda den för att förmedla avsändare. För vem känner inte igen Nike's smått legendariska "swoosh"?

Typsnitt

Typsnittet är en viktig del i logotypen. När vi skapar logotyper till er testar vi ofta flera olika typsnitt och ni får i många fall vara med i urvalet. Vi skickar ibland ett första utkast med 2-3 olika varianter av typsnitt. Precis som symbolen skapar typsnittet en känsla och gör att man snabbt känner igen er logotype.

Fastpris

För en standard logo med enklare grafisk symbol har vi fastpris på 1500 kronor exklusive moms.
I det ingår design av logotype och symbol. Leverans i 4 olika bildformat i olika upplösningar (jpg, png, eps och pdf).

Efter vårt inledande möte där vi sätter upp en kravlista ser vi direkt om era önskemål ryms inom standard logodesign. Om så inte skulle vara fallet får ni en offert. Betalar gör ni när vi tagit fram en logotype som ni är nöjda med.

Så du behöver hjälp att skapa en logo? Fyll i formuläret vet'ja!

Ett urval av våra kunder & projekt